CZ   UA

MEZINÁRODNÍ REGISTR KREDITNÍ HISTORIE (MBKI)

Je jedním z největších registrů úvěrů na Ukrajině s mnohaletými zkušenostmi v oblasti finančních služeb.

MBKI (dále jen „registr“) byl založen v roce 2006 a již 15 let konsoliduje úvěrové informace poskytované bankami a finančními společnostmi na Ukrajině. Registr spolupracuje s mnoha společnostmi, včetně největších ukrajinských bank: Raiffeisen Bank Aval, Universal Bank, Ukrgasbank, Alfa-Bank, FUIB, Oschadbank, OTP Bank, Credit Agricole Bank a dalších. Počet partnerů registru se neustále zvyšuje, což zajišťuje maximální relevanci dat v databázi. Registr obsahuje pozitivní i negativní údaje o fyzických osobách, fyzických osobách podnikajících a právnických osobách. Je dnes nejobsáhlejší databází v maloobchodním segmentu Ukrajiny obsahující úvěrovou historii 15 milionů dlužníků s více než 50 miliony smluv.

Od května 2021 je registr součástí mezinárodní skupiny Creditinfo Group, světového lídra na trhu informačních a fintech služeb. Účelem tohoto sdružení bylo vylepšit přístup k finančním službám pro občany Ukrajiny, a stejně tak poskytovat podporu finančním institucím a nabídnout jim celou řadu špičkových nástrojů pro řízení rizik.

Zapojením nejnovějších technologií a implementací inovací si registr klade za cíl dále zlepšovat kvalitu zákaznických služeb s využitím vlastních zkušeností a zkušeností Creditinfo Group.

Popis služby Nedlužím na Ukrajině
Služba Nedlužím na Ukrajině je poskytovaná společností Creditinfo CEE a.s. a ukrajinským registrem:

Міжнародне бюро кредитних історій
в АТ Райффайзен Банк АВАЛЬ м. Київ, МФО 380805
Код ЄДР: 34299140
Свідоцтво платника ПДВ 100259929
ІПН: 342991426592, св. № 100242981

prostřednictvím partnera, společnosti Společnost pro informační databáze, a.s. (dále jen „SID“) na území České republiky. Služba je určena všem osobám ukrajinské národnosti, které po zaplacení ceny služby obdrží kreditní report z registru Міжнародне бюро кредитних історій. Ukázka kreditního reportu:.

Report je určen pro posouzení míry rizika při poskytování služeb občanům ukrajinské národnosti na území České republiky. Report negarantuje poskytnutí finančních prostředků nebo nárok na službu, o kterou je žádáno. Poskytování služeb nebo finančních prostředků si řídí každá společnost individuálně na základě vlastní metodiky.

Popis jednotlivých kroků, jak získat kreditní report:

  1. vyplňte žádost na webových stránkách ZDE,
  2. na email uvedený v žádosti Vám budou zaslány podklady k platbě,
  3. po zaplacení, nejpozději však do 2 dnů, Vás bude registr kontaktovat z důvodu ověření totožnosti žadatele; pro ověření je potřeba doložit kopii ID a INN dokumentu, po ověření totožnosti Vám registr zašle kreditní report na emailovou adresu, která byla uvedena v žádosti jak v českém, tak i ukrajinském jazyce,
  4. celý proces získání kreditního reportu by neměl přesáhnout 1 týden, za předpokladu, že bude včasně provedena úhrada a ověřena totožnost žadatele,
  5. platnost kreditního reportu je 1 měsíc od jeho vystavení.

Cena za kreditní report: 250 Kč za report včetně DPH.

Obchodní podmínky služby Nedlužím na Ukrajině             Zásady ochrany osobních údajů služby Nedlužím na Ukrajině

Reklamace reportu:

Společnost SID neodpovídá za kvalitu dat v kreditním reportu. V případě, že kreditní report obsahuje zastaralé nebo chybné údaje, prosím, kontaktujte přímo registr, prostřednictvím emailové adresy: info@credithistory.com.ua

Pokud obdržíte prázdný kreditní report, jedná se o pozitivní informaci, že v registru nejsou vedeny žádné záznamy s Vašimi osobními údaji. Nejedná se tedy o chybu a důvod k reklamaci.


МІЖНАРОДНЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ

одне з найбільших бюро кредитних історій на території України, що має багаторічний досвід на ринку фінансових послуг.

МБКІ було засновано у 2006 році і протягом вже 15 років бюро консолідує кредитну інформацію, надану банками та фінансовими компаніями України. МБКІ співпрацює з багатьма клієнтами, серед яких найбільші українські банки: Райффайзен банк Аваль, Універсал Банк, Укргазбанк, Альфа-Банк, ПУМб, Ощадбанк, ОТП Банк, Креді Агріколь Банк та інші. Кількість партнерів бюро постійно збільшується, що забезпечує максимальну актуальність даних в базі МБКІ. База бюро даних містить як позитивні, так і негативні дані фізичних осіб і компаній, і є найбільш диверсифікованою на сьогодні в роздрібному сегменті України. На сьогодні це найповніша база даних у роздрібному сегменті України, що містить кредитну історію 15 мільйонів позичальників з більш ніж 50 мільйонами контрактів.

Починаючи з травня 2021 року МБКІ є частиною компанії Creditinfo Group, світового лідеру на ринку інформаційних та фінтех послуг. Метою цього об’єднання було бажання покращити якість доступу до фінансових послуг для українців, а також забезпечити підтримку фінансових установ і надати їм повний спектр інструментів топ-класу для ризик-менеджменту.

Освоюючи новітні технології та втілюючи інновації, МБКІ має на меті й надалі підвищувати якість обслуговування клієнтів, використовуючи власний досвід та досвід Creditinfo Group.

Опис послуги Я не маю боргів в Україні
Послуга Я не маю боргів в Україні надається компанією Creditinfo CEE a.s. та українським реєстром:

Міжнародне бюро кредитних історій
в АТ Райффайзен Банк АВАЛЬ м. Київ, МФО 380805
Код ЄДР: 34299140
Свідоцтво платника ПДВ 100259929
ІПН: 342991426592, св. № 100242981

через партнера, компанію Společnost pro informační databáze, a.s. (далі – „SID“) на території Чеської Республіки. Послуга призначена для всіх осіб громадян України, які після оплати вартості послуги отримають кредитний звіт з реєстру Міжнародне бюро кредитних історій. Зразок кредитного звіту:.

Звіт призначений для оцінки ступеня ризику при наданні послуг громадянам України в Чеській Республіці. Звіт не гарантує надання коштів або права на запитувану послугу. Надання послуг чи коштів регулюється кожною компанією окремо на основі власної методології.

Опис окремих кроків для отримання кредитного звіту:

  1. заповнення заявку на веб -сайті ТУТ,
  2. платіжні документи будуть надіслані Вам на електронну адресу, зазначену у заявці,
  3. після оплати, але не пізніше ніж протягом 2 днів, реєстр зв’яжеться з вами для перевірки особи заявника; для верифікації необхідно надати копію ID (ідентифікатора) та INN документа, після перевірки особи реєстр надішле Вам кредитний звіт на адресу електронної пошти, зазначену у заяві, чеською та українською мовами,
  4. весь процес отримання кредитного звіту не повинен перевищувати 1 тижня за умови, що оплата буде здійснена вчасно та буде перевірена особа заявника,
  5. термін дії кредитного звіту – 1 місяць з дня його видачі.

Ціна кредитного звіту: 250 чеських крон / за звіт, включаючи ПДВ.

ОСНОВНІ УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГИ Я НЕ МАЮ БОРГІВ В УКРАЇНІ             ПРИНЦИПИ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Претензія на звіт:

Компанія SID не несе відповідальності за якість даних у кредитному звіті. Якщо кредитний звіт містить застарілу або неправильну інформацію, зверніться безпосередньо до реєстру за адресою електронної пошти info@credithistory.com.ua

Якщо ви отримали кредитний звіт без записів – це позитивна інформація про те, що в реєстрі не зберігаються записи з Вашими особистими даними. Тому це не помилка і не привід для скарги.