Prokažte svojí bezproblémovou platební historii. Díky službě NejsemDlužník.cz můžete prokázat komukoli svou bezproblémovou platební historii, zodpovědnost a důvěryhodnost, tedy že na Vás není evidován dluh po splatnosti. Každý ví, že nízká odpovědnost a špatná platební morálka generují nemalé problémy. Pokud si nejste jisti, jestli nemáte dluhy po splatnosti i zde Vám výpis ze služby NejsemDlužník.cz může pomoci. Možnost prokázat dobrou morálku a platební historii může přinést mnoho výhod.

Služba NejsemDlužník.cz poskytuje ucelený soubor informací o platební morálce a případných dluzích po splatnosti osoby, která si nechala vystavit výpis:

  • obsahuje informace z negativních registrů SOLUS, které má více než padesátku členů z řad renomovaných finančních institucí, telefonních operátorů, poskytovatelů elektrické energie a dalších firem z rozmanitých sektorů;
  • informace z Centrální evidence exekucí (CEE), což je seznam, který je veden, provozován a spravován Exekutorskou komorou České republiky v souladu s ustanovením § 125 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů; díky této databázi je možné zjistit, zda je proti konkrétní osobě vedena exekuce (v únoru 2018 bylo postiženo exekucí nebo více exekucemi 863 tisíc lidí v ČR);
  • informace z Insolvenčního rejstříku, do kterého se ze zákona zapisují data o subjektech, které procházejí insolvenčním řízením;
  • u podnikatelů obsahuje výpis také informace z Registru živnostenského podnikání, u právnických osob pak výpis z veřejných rejstříků (spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností), pro právnické osoby i podnikatele informaci o tom, zda se nachází v seznamu nespolehlivých plátců DPH dle §106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
    Upozornění: Z důvodu technické změny v Obchodním rejstříku, výpis aktuálně neobsahuje data z Registru živnostenského podnikání a z veřejných rejstříků;
  • u žadatelů z řad fyzických osob a fyzických osob podnikatelů je před vydáním výpisu kontrolována platnost občanského průkazu oproti databázi Neplatných dokladů Ministerstva vnitra České republiky u občanů ČR.

Objednávka i doručení výpisu NejsemDlužník.cz může proběhnout elektronicky, což zaručuje maximální komfort pro žadatele o výpis.
 
Příklad výpisu NejsemDlužník.cz bez záznamů – „Tomáš Nedlužil“


 
Příklad výpisu NejsemDlužník.cz se záznamem – „Jan Zadlužil“

 


Prověřované databáze
Fyzická
osoba
Podnikatel
Právnická osoba
SOLUS – Registr FO
SOLUS – Registr IČ
Centrální evidence exekucí
Insolvenční registr
Seznam nespolehlivých plátců DPH
Neplatné doklady – MVČR*

OBJEDNAT VÝPIS
 


Stáhnout podmínky služby NejsemDlužník.cz
Podmínky služby ke stažení ve formátu PDF