INFORMACE O SLUŽBĚ NEJSEMDLUŽNÍK.CZ

Prokažte svojí bezproblémovou platební historii. Díky službě NejsemDlužník.cz můžete prokázat komukoli svou bezproblémovou platební historii, zodpovědnost a důvěryhodnost, tedy že na Vás není evidován dluh po splatnosti. Každý ví, že nízká odpovědnost a špatná platební morálka generují nemalé problémy. Pokud si nejste jisti, jestli nemáte dluhy po splatnosti i zde Vám výpis ze služby NejsemDlužník.cz může pomoci.

VÝBĚR FORMULÁŘE PODLE ŽADATELE

Na základě objednávky získáte výpis přímo do e-mailu.

Fyzická osoba
 
Fyzická osoba podnikatel
 
Právnická osoba
Identifikace bude probíhat na základě
rodného čísla.
Identifikace bude probíhat na základě
rodného čísla a IČ.
Identifikace bude probíhat na základě
IČ.
Výpis obsahuje:
Výpis obsahuje:
Výpis obsahuje:
 • SOLUS - Registr FO
 • Centrální evidence exekucí
 • Insolvenční rejstřík
 • SOLUS - Registr FO
 • SOLUS - Registr IČ
 • Centrální evidence exekucí
 • Insolvenční rejstřík
 • SOLUS - Registr IČ
 • Centrální evidence exekucí
 • Insolvenční rejstřík
 • Seznam nespolehlivých plátců DPH
 • OBJEDNAT VÝPIS FO
  OBJEDNAT VÝPIS FOP
  OBJEDNAT VÝPIS PO

   
  OBSAŽENÉ ZDROJE INFORMACÍ
  Služba NejsemDlužník.cz poskytuje ucelený soubor informací o platební morálce a případných dluzích po splatnosti osoby, která si nechala vystavit výpis:

  • obsahuje informace z negativních registrů SOLUS, které má více než padesátku členů z řad renomovaných finančních institucí, telefonních operátorů, poskytovatelů elektrické energie a dalších firem z rozmanitých sektorů;
  • informace z Centrální evidence exekucí (CEE), což je seznam, který je veden, provozován a spravován Exekutorskou komorou České republiky v souladu s ustanovením § 125 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů; díky této databázi je možné zjistit, zda je proti konkrétní osobě vedena exekuce (v únoru 2018 bylo postiženo exekucí nebo více exekucemi 863 tisíc lidí v ČR);
  • informace z Insolvenčního rejstříku, do kterého se ze zákona zapisují data o subjektech, které procházejí insolvenčním řízením;
  • u podnikatelů obsahuje výpis také informace z Registru živnostenského podnikání, u právnických osob pak výpis z veřejných rejstříků (spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností), pro právnické osoby i podnikatele informaci o tom, zda se nachází v seznamu nespolehlivých plátců DPH dle §106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
   Upozornění: Z důvodu technické změny v Obchodním rejstříku, výpis aktuálně neobsahuje data z Registru živnostenského podnikání a z veřejných rejstříků;
  • u žadatelů z řad fyzických osob a fyzických osob podnikatelů je před vydáním výpisu kontrolována platnost občanského průkazu oproti databázi Neplatných dokladů Ministerstva vnitra České republiky u občanů ČR.  Symbol pro ceník služeb NejsemDlužník.cz

  Odkaz na Ceník služeb NejsemDlužník.cz