Byznys se dělá nejlépe s lidmi, které znáte. Jenže bez navazování nových obchodních vztahů to také nejde… Zdravá míra nedůvěry je logická a žádoucí proto, aby se obě strany v dodavatelsko-odběratelských vztazích vyhnuly zbytečnému riziku. Výpisem ze služby NejsemDlužník.cz můžete prokázat, že Vy své závazky plníte. Dejte najevo, že jste spolehlivý obchodní partner, který plní své závazky včas.
 
Se službou NejsemDlužník.cz zvýšíte svou důvěryhodnost!

 

Služba NejsemDlužník.cz pro ověření bezdlužnosti budoucího nájemce nebo pro prokázání finanční odpovědnosti budoucímu pronajímateli
Služba NejsemDlužník.cz pro ověření bezdlužnosti budoucího nájemce nebo pro prokázání finanční odpovědnosti budoucímu pronajímateli
Služba NejsemDlužník.cz pro ověření zda nevznikl dluhy po splatnosti u dodavatelů služeb při stěhování nebo změně doručovací adresy