Stěhování samo o sobě je složité a nahlášení změny doručovací adresy na všechna důležitá místa, může být ještě složitější. Když zapomenete změnit doručovací adresu u svých věřitelů (banka, operátor, atd.), tak vás nemusí všechny faktury zastihnout. Pokud navíc změníte i např. telefonní číslo, tak vás nebude moci o neuhrazené platbě nikdo ani informovat – a můžete mít dluh po splatnosti a ani o tom nemusíte vědět.
 
Ověřte si, zda nemáte neuhrazené závazky po splatnosti zapsané v registru SOLUS. Pro tyto případy se hodí služba Nejsemdlužník.cz. Pomocí služby NejsemDlužník.cz můžete získat čas na řešení svého dluhu po splatnosti ještě před tím, než ho věřitel začne řešit např. prostřednictvím exekutora.

 
 

Služba NejsemDlužník.cz pro ověření bezdlužnosti budoucího nájemce nebo pro prokázání finanční odpovědnosti budoucímu pronajímateli
Služba NejsemDlužník.cz pro ověření bezdlužnosti budoucího nájemce nebo pro prokázání finanční odpovědnosti budoucímu pronajímateli
Služba NejsemDlužník.cz pro ověření zda nevznikl dluhy po splatnosti u dodavatelů služeb při stěhování nebo změně doručovací adresy