Cena za kreditní report: 199 Kč za report včetně DPH.

1 kreditní report obsahuje českou a ukrajinskou verzi dokumentu.

Platbu lze provést pouze převodem z českého bankovního účtu nebo přímým vkladem na účet.
Číslo účtu je: 2102273754/2700 (Unicredit Bank). Jako variabilní symbol pro platbu nebo převod použijte Vaše číslo INN, které budete vyplňovat na objednávkovém formuláři.

Upozornění: neakceptujeme platby ze zahraničních účtů.

Ceník služeb je platný od 1. srpna 2021


Vzor kreditního reportu v PDF


Ціна кредитного звіту: 199 чеських крон / за звіт, включаючи ПДВ.

1 кредитний звіт містить чеську та українську версії документа.

Оплату можна здійснити лише шляхом переказу з чеського банківського рахунку або шляхом прямого внесення коштів на рахунок.
Номер рахунку: 2102273754/2700 (UniCredit Bank). Використовуйте свій податковий номер (ПІН), який ви заповнюєте у формі замовлення, як змінний символ для оплати або переказу.

Зверніть увагу: ми не приймаємо платежі з іноземних рахунків..

Прайс -лист послуг діє з 1 серпня 2021 року


Зразок кредитного звіту у форматі PDF