Co je služba NejsemDlužník.cz?

Díky službě NejsemDlužník.cz můžete získat výpis nejrozsáhlejšího souboru údajů týkajících se platební morálky a závazků po splatnosti – rychle, pohodlně a s ohledem na maximální bezpečnost osobních údajů. Výpis, doručený elektronicky e-mailem, obsahuje údaje o informacích ke konkrétní osobě (fyzické osobě, právnické osobě nebo fyzické osobě podnikající) obsažené v Negativních registrech SOLUS, v Centrální evidenci exekucí, v Insolvenčním rejstříku a pro právnické osoby a podnikatele navíc ve veřejných rejstřících (spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností), Živnostenském rejstříku a seznamu nespolehlivých plátců DPH.

Jak služba NejsemDlužník.cz funguje?

O výpis může žádat výhradně osoba (fyzická osoba či podnikatel), která je subjektem údajů ze žádosti o výpis.

Po vyplnění elektronického formuláře a úhradě žádosti Vám budou do e-mailové schránky zaslány PDF soubory s výpisem z jednotlivých registrů, které jsou chráněny heslem, které Vám bude zasláno formou SMS na číslo mobilního telefonu, které uvedete v žádosti.

 

Jaké informace obsahuje výpis ze služby NejsemDlužník.cz?

Obsah výpisu závisí na osobě žadatele:


Fyzická osoba

Výpis pro fyzickou osobu obsahuje výpis z Registru FO sdružení SOLUS, výpis z Centrální evidence exekucí a výpis z Insolvenčního rejstříku.

Podnikatel

Výpis pro podnikatele obsahuje výpis z Registru FO a Registru IČ sdružení SOLUS, výpis z Centrální evidence exekucí, výpis z Insolvenčního rejstříku, Výpis z Registru živnostenského podnikání a informaci, zda je podnikatel nespolehlivým plátcem DPH dle §106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Právnická osoba

Výpis pro právnickou osobu obsahuje výpis z Registru IČ sdružení SOLUS, výpis z Centrální evidence exekucí, výpis z Insolvenčního rejstříku, výpis z veřejných rejstříků (spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností) a informaci, zda je právnická osoba nespolehlivým plátcem DPH dle §106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.


Výpisy z jednotlivých registrů obsahují následující informace:


Registry SOLUS

V případě, že je nalezen záznam, pak obsahuje identifikaci osoby, na jejíž rodné číslo je veden záznam, dlužnou částku po splatnosti a identifikaci společnosti, která dlužnou částku eviduje (komu daná osoba dluží po splatnosti).

Centrální evidence exekucí (CEE)

V případě, že je nalezen záznam, pak obsahuje kód exekuce, typ exekučního záznamu, datum nařízení exekuce a identifikační údaje osoby vztažené k záznamu. Výpis z CEE neobsahuje detaily jednotlivých exekucí.

Insolvenční Rejstřík (IR)

V případě, že je nalezen záznam, pak obsahuje stav konkurzu a internetový odkaz na úplný detail daného řízení.

Výpis z Registru živnostenského podnikání (RŽP) / Výpis z veřejných rejstříků (VR)

Obsahuje aktuální výpis z RŽP nebo VR, které jsou evidovány na dané identifikační číslo.

Seznam nespolehlivých plátců DPH

Obsahuje informaci, zda je daný subjekt podle IČO veden Finanční správou jako nespolehlivý plátce DPH podle §106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.


 

Jak dlouho trvá doručení výpisu?

V případě elektronické distribuce je výpis vyhotoven a zaslán automaticky po přijetí platby. V případě distribuce poštou pro právnické osoby je výpis odeslán po obdržení platby, nejpozději však do 2 pracovních dnů.

Jak jsou chráněny výpisy služby NejsemDlužník.cz?

Výpisy zaslané do e-mailové schránky, jsou chráněny heslem. Heslo k průvodnímu dopisu a dalším přílohám přijde prostřednictvím SMS na číslo mobilního telefonu, které klient uvedl v žádosti o výpis.

Heslo je složeno vždy ze šesti velkých písmen (tedy například: NCBRNX).

Soubor s výpisem se mi nezobrazuje správně, co mám dělat?

Soubory s odpovědí jsou ve formátu .pdf. Doporučujeme je otevírat v osobním počítači s nainstalovaným programem Adobe Acrobat Reader (Adobe Acrobat Reader můžete bezplatně stáhnout na oficiálních stránkách Adobe).

 
 
 
 
Zpět