Co je služba NejsemDlužník.cz?

Díky službě NejsemDlužník.cz můžete získat výpis nejrozsáhlejšího souboru údajů týkajících se platební morálky a závazků po splatnosti – rychle, pohodlně a s ohledem na maximální bezpečnost osobních údajů. Výpis, doručený elektronicky e-mailem, obsahuje údaje o informacích ke konkrétní osobě (fyzické osobě, právnické osobě nebo fyzické osobě podnikající) obsažené v Negativních registrech SOLUS, v Centrální evidenci exekucí, v Insolvenčním rejstříku a pro právnické osoby a podnikatele navíc ve veřejných rejstřících (spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností), Živnostenském rejstříku a seznamu nespolehlivých plátců DPH.

Jak služba NejsemDlužník.cz funguje?

O jednorázový kód může žádat výhradně osoba (fyzická osoba či podnikatel), která je subjektem údajů z výpisu. U právnické osoby může žádat o kód pouze osoba oprávněná jednat jménem společnosti (dle zápisu ve veřejných rejstřících).

Služba funguje na základě jednorázových kódů, které jsou generovány na základě objednávky z elektronických formulářů po úhradě poplatku a ověření totožnosti žadatele.

V rámci objednávky si klient vybere počet kódů a formu doručení kódů a provede platbu. Po přijetí platby je totožnost žadatele ověřena krátkým telefonátem. Po ověření čísla mobilního telefonu a totožnosti žadatele jsou odeslány kódy na e-mail, který byl uveden v žádosti. Zároveň je na mobilní telefon z žádosti odesláno heslo pro zpřístupnění dokumentů v e-mailu.

Druhou možností pro doručení kódů je zaslání doporučeným dopisem České pošty, s.p. do vlastních rukou výhradně jen adresáta. U této formy doručení je totožnost ověřena při doručení pracovníky České pošty, s.p., proto je možné akceptovat platby z jakékoli účtu nebo přímým vkladem na účet poskytovatele služby NejsemDlužník.cz.

Kódy lze vložit do formuláře na uplatnění kódu. Po uplatnění kódu obdržíte do několika minut aktuální výpis do Vámi zvolené e-mailové schránky.

 

Jaké informace obsahuje výpis ze služby NejsemDlužník.cz?

Obsah výpisu závisí na osobě žadatele:


Fyzická osoba

Výpis pro fyzickou osobu obsahuje výpis z Registru FO sdružení SOLUS, výpis z Centrální evidence exekucí a výpis z Insolvenčního rejstříku.

Podnikatel

Výpis pro podnikatele obsahuje výpis z Registru FO a Registru IČ sdružení SOLUS, výpis z Centrální evidence exekucí, výpis z Insolvenčního rejstříku, Výpis z Registru živnostenského podnikání a informaci, zda je podnikatel nespolehlivým plátcem DPH dle §106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Právnická osoba

Výpis pro právnickou osobu obsahuje výpis z Registru IČ sdružení SOLUS, výpis z Centrální evidence exekucí, výpis z Insolvenčního rejstříku, výpis z veřejných rejstříků (spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností) a informaci, zda je právnická osoba nespolehlivým plátcem DPH dle §106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.


Výpisy z jednotlivých registrů obsahují následující informace:


Registry SOLUS

V případě, že je nalezen záznam, pak obsahuje identifikaci osoby, na jejíž rodné číslo je veden záznam, dlužnou částku po splatnosti a identifikaci společnosti, která dlužnou částku eviduje (komu daná osoba dluží po splatnosti).

Centrální evidence exekucí (CEE)

V případě, že je nalezen záznam, pak obsahuje kód exekuce, typ exekučního záznamu, datum nařízení exekuce a identifikační údaje osoby vztažené k záznamu. Výpis z CEE neobsahuje detaily jednotlivých exekucí.

Insolvenční Rejstřík (IR)

V případě, že je nalezen záznam, pak obsahuje stav konkurzu a internetový odkaz na úplný detail daného řízení.

Výpis z Registru živnostenského podnikání (RŽP)/Výpis z veřejných rejstříků (VR)

Obsahuje aktuální výpis z RŽP nebo VR, které jsou evidovány na dané identifikační číslo.

Seznam nespolehlivých plátců DPH

Obsahuje informaci, zda je daný subjekt podle IČO veden Finanční správou jako nespolehlivý plátce DPH podle §106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.


 

Jak vypadá jednorázový kód pro službu NejsemDlužník.cz?

Jednorázový kód má tvar ČTYŘIPÍSMENApomlčkaČTYŘIPÍSMENApomlčkaČTYŘIPÍSMENA., tedy například:

Kód je platný 13 měsíců od data vystavení. Datum konce platnosti je uvedeno na listu s kódem.
Kód je jednorázový, jde tedy využít pouze jednou. Kód můžete uplatnit ve formuláři pro uplatnění kódu – po jeho uplatnění získáte zdarma výpis na Vámi zvolenou e-mailovou adresu.

Jak dlouho trvá doručení jednorázových kódů?

Doručení kódů probíhá zpravidla druhý pracovní den po odeslání platby a po telefonickém ověření objednávky.

Jak dlouho trvá doručení výpisu po uplatnění kódu?

Žádost o uplatnění kódu je vyřízena v řádu jednotek minut.

Jak jsou chráněny kódy a výpisy služby NejsemDlužník.cz?

Kódy, ale i výpisy zaslané na základě uplatnění kódu do e-mailové schránky, jsou chráněny heslem. Unikátní heslo ke kódu, průvodnímu dopisu a dalším přílohám přijde prostřednictvím SMS na číslo mobilního telefonu, které klient uvedl v žádosti o vystavení kódů.

Heslo je složeno vždy ze šesti velkých písmen (tedy například: NCBRNX).

POZOR: nezaměňujte heslo se samotným kódem pro získání výpisu. Ten má formát:
ČTYŘIPÍSMENApomlčkaČTYŘIPÍSMENApomlčkaČTYŘIPÍSMENA (tedy například: QBHF-RCAX-EQOR).

Soubor s kódy nebo výpisem se mi nezobrazuje správně, co mám dělat?

Soubory s odpovědí jsou ve formátu .pdf. Doporučujeme je otevírat v osobním počítači s nainstalovaným programem Adobe Acrobat Reader (Adobe Acrobat Reader můžete bezplatně stáhnout na oficiálních stránkách Adobe).