Co je služba NejsemDlužník.cz?

Díky službě NejsemDlužník.cz můžete získat výpis nejrozsáhlejšího souboru údajů týkajících se platební morálky a závazků po splatnosti – rychle, pohodlně a s ohledem na maximální bezpečnost osobních údajů. Výpis, doručený elektronicky e-mailem, obsahuje údaje o informacích ke konkrétní osobě (fyzické osobě, právnické osobě nebo fyzické osobě podnikající) obsažené v Negativních registrech SOLUS, v Centrální evidenci exekucí, v Insolvenčním rejstříku a pro právnické osoby a podnikatele navíc ve veřejných rejstřících (spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností), Živnostenském rejstříku a seznamu nespolehlivých plátců DPH.

Jak služba NejsemDlužník.cz funguje?

O výpis může žádat výhradně osoba (fyzická osoba či podnikatel), která je subjektem údajů ze žádosti o výpis.

Po vyplnění elektronického formuláře a úhradě žádosti Vám budou do e-mailové schránky zaslány PDF soubory s výpisem z jednotlivých registrů, které jsou chráněny heslem, které Vám bude zasláno formou SMS na číslo mobilního telefonu, které uvedete v žádosti.

 

Jaké informace obsahuje výpis ze služby NejsemDlužník.cz?

Obsah výpisu závisí na osobě žadatele:


Fyzická osoba

Výpis pro fyzickou osobu obsahuje výpis z Registru FO sdružení SOLUS, výpis z Centrální evidence exekucí a výpis z Insolvenčního rejstříku.

Podnikatel

Výpis pro podnikatele obsahuje výpis z Registru FO a Registru IČ sdružení SOLUS, výpis z Centrální evidence exekucí, výpis z Insolvenčního rejstříku, Výpis z Registru živnostenského podnikání a informaci, zda je podnikatel nespolehlivým plátcem DPH dle §106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Upozornění: Z důvodu technické změny v Obchodním rejstříku, výpis aktuálně neobsahuje data z Registru živnostenského podnikání a z veřejných rejstříků;

Právnická osoba

Výpis pro právnickou osobu obsahuje výpis z Registru IČ sdružení SOLUS, výpis z Centrální evidence exekucí, výpis z Insolvenčního rejstříku, výpis z veřejných rejstříků (spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností) a informaci, zda je právnická osoba nespolehlivým plátcem DPH dle §106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Upozornění: Z důvodu technické změny v Obchodním rejstříku, výpis aktuálně neobsahuje data z Registru živnostenského podnikání a z veřejných rejstříků;


Výpisy z jednotlivých registrů obsahují následující informace:


Registry SOLUS

V případě, že je nalezen záznam, pak obsahuje identifikaci osoby, na jejíž rodné číslo je veden záznam, dlužnou částku po splatnosti a identifikaci společnosti, která dlužnou částku eviduje (komu daná osoba dluží po splatnosti).

Centrální evidence exekucí (CEE)

V případě, že je nalezen záznam, pak obsahuje kód exekuce, typ exekučního záznamu, datum nařízení exekuce a identifikační údaje osoby vztažené k záznamu. Výpis z CEE neobsahuje detaily jednotlivých exekucí.

Insolvenční Rejstřík (IR)

V případě, že je nalezen záznam, pak obsahuje stav konkurzu a internetový odkaz na úplný detail daného řízení.

Výpis z Registru živnostenského podnikání (RŽP) / Výpis z veřejných rejstříků (VR)

Obsahuje aktuální výpis z RŽP nebo VR, které jsou evidovány na dané identifikační číslo.

Upozornění: Z důvodu technické změny v Obchodním rejstříku, výpis aktuálně neobsahuje data z Registru živnostenského podnikání a z veřejných rejstříků;

Seznam nespolehlivých plátců DPH

Obsahuje informaci, zda je daný subjekt podle IČO veden Finanční správou jako nespolehlivý plátce DPH podle §106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.


 

Jak dlouho trvá doručení výpisu?

V případě elektronické distribuce je výpis vyhotoven a zaslán automaticky po přijetí platby. V případě distribuce poštou pro právnické osoby je výpis odeslán po obdržení platby, nejpozději však do 2 pracovních dnů.

Jak jsou chráněny výpisy služby NejsemDlužník.cz?

Výpisy zaslané do e-mailové schránky, jsou chráněny heslem. Heslo k průvodnímu dopisu a dalším přílohám přijde prostřednictvím SMS na číslo mobilního telefonu, které klient uvedl v žádosti o výpis.

Heslo je složeno vždy ze šesti velkých písmen (tedy například: NCBRNX).

Soubor s výpisem se mi nezobrazuje správně, co mám dělat?

Soubory s odpovědí jsou ve formátu .pdf. Doporučujeme je otevírat v osobním počítači s nainstalovaným programem Adobe Acrobat Reader (Adobe Acrobat Reader můžete bezplatně stáhnout na oficiálních stránkách Adobe).

 
 
 
 
Zpět