Admin/ 28 června, 2018/ Blog

O registrech dlužníků koluje řada mýtů a polopravd. Například že se do nich může dostat každý, kdo se přestěhuje a neuhradí jednu složenku, kdo jednou zapomene zaplatit za telefon, komu vznikne malý dluh za ztracenou fakturu za plyn… Smutnou pravdou je, že se do registru dlužníků dostanou pouze lidé, kteří se dostanou do závažných problémů s úhradou svých smluvních závazků, kteří nekomunikují s věřitelem, nebo kteří skutečně své dluhy platit nechtějí.

Registr dlužníků: co to vlastně je?

Registr klientských informací, registr dlužníků, rejstřík dlužníků, pod všechny tyto názvy se dají zařadit databáze dlužníků, kteří dlouhodobě a systematicky neplní své splatné závazky. Do těchto registrů mohou zapsat dlužníka společnosti, které k tomu mají zákonem opodstatněný důvod.

Zjednodušeně se dá říci, že firmy si prostřednictvím registrů dlužníků předávají informace o klientech, kteří řádným způsobem nesplácí své závazky a vznikají jim dluhy po splatnosti. Registry dlužníků jsou pro poskytovatele půjček i jiných služeb s odloženou splatností nezastupitelným nástrojem pro řízení rizik a pomáhají jim v oblasti zajištění kvality pohledávek a posuzování bonity a důvěryhodnosti žadatele.

Registry dlužníků však mají další důležitou funkci: chrání i samotné spotřebitele, aby se dále neodpovědně nezadlužovali ve chvíli, kdy už mají závazky po splatnosti, které nejsou schopní splácet. Registr dlužníků v tomto případě funguje jako jakási záchranná brzda: pokud již má spotřebitel dluh po splatnosti, může si dát společnost pozor a důkladněji prověřit, zda bude skutečně schopný novou smlouvu plnit.

SOLUS, NRKI, BRKI a ti další…

V České republice působí v oblasti registrů klientských několik seriózních soukromých subjektů. Nejvýznamnějším z nich je SOLUS, zájmové sdružení právnických osob, jehož členskou základnu tvoří více než 55 členských společností. Patří mezi ně banky, nebankovní finanční instituce, mobilní operátoři a poskytovatelé energií a další firmy.

Nejvýznamnějšími registry jsou takzvané negativní registry, které shromažďují výhradně informace o dluzích po splatnosti. V negativním Registru fyzických osob sdružení SOLUS bylo ke konci roku 2017 zapsáno téměř 650 tisíc občanů ČR s dluhem po splatnosti a evidovaný dluh u těchto osob překročil 50 miliard korun.

Dalšími významnými registry v České republice jsou Nebankovní registr klientských informací (NRKI) a Bankovní registr klientských informací (BRKI), které spadají pod portfolio zahraniční společnosti CRIF. Jedná se o tzv. pozitivní registry, ve kterých evidují kompletní informace o úvěrech poskytnutých danému občanovi. Pozitivní registr má ostatně i sdružení SOLUS.

Dobrá platební morálka se cení 

Registry dlužníků zdaleka nepomáhají jen ve chvíli, kdy si potřebuje společnost prověřit platební historii svého potenciálního klienta. Svou dobrou platební morálku čím dál častěji prokazují i samotní spotřebitelé – například když se uchází o nájem bytu, mohou majiteli prokázat, že své účty platí vždy řádně a včas, že nikde nedluží, a že by měl jako ty pravé nájemníky do své nemovitosti vybrat z řady zájemců právě je.

Možnost prokázat svou dobrou platební morálku se hodí, i když žádáte o vysněnou práci. Zaměstnavatel jistě nechce řešit v rámci zpracování mezd srážky z mezd v důsledku probíhajících exekucí, i pro něj je cenná informace, že je klient odpovědný a plní vždy řádně své povinnosti v práci i v soukromém životě.

I s ohledem na zvýšený zájem ze strany spotřebitelů vznikla nová služba NejsemDlužník.cz. Díky službě NejsemDlužník.cz můžete získat výpis nejrozsáhlejšího souboru údajů týkajících se platební morálky a závazků po splatnosti – rychle, pohodlně a s ohledem na maximální bezpečnost osobních údajů. Je to jednoduché: na stránkách www.NejsemDluznik.cz požádáte o vystavení výpisu, který předáte tomu, komu chcete prokázat svou bezproblémovou platební historii nebo zároveň uvedením druhého e-mailu můžete současně zmocnit další osobu, aby získala Váš výpis.

Share this Post