Admin/ 10 srpna, 2018/ Blog

Slovo exekuce se v poslední době stalo strašákem. Z médií se můžeme dozvědět ohromující čísla o počtu exekucí v ČR a dočíst se o lidech, kterým exekuce doslova zničila život. Pojďme se tedy o exekuci něco dozvědět.

Co je to exekuce?
Pokud vztáhneme výklad pojmu exekuce výhradně na finanční vztahy soukromých subjektů, tak se jedná o nástroj, který na základě rozhodnutí soudu (exekučního titulu) umožňujte spustit nucený proces vedoucí k zaplacení dluhu dlužníka věřiteli. Z této definice tedy vyplývá, že důvodem pro vznik samotné exekuce je dluh, o jehož oprávněnosti rozhodl soud, případně jiný oprávněný orgán.

Jak probíhá exekuce?
Exekuci provádí buď soudní vykonavatel, nebo exekutor. Záleží na věřiteli, komu vymáhání svěří, věřitelé si ale skoro vždy vyberou exekutora. Zvláštním druhem je tzv. daňová exekuce, kterou provádějí finanční úřady.
Samotné vymáhání probíhá nejčastěji srážkou ze mzdy, přikázáním pohledávky z účtu, kdy banka obstaví účet dlužníka nebo v krajních případech prodejem movitých nebo nemovitých věcí dlužníka.
Exekutor po dlužníkovi vymáhá nejen samotný dluh, ale také úroky z prodlení a náklady, které oprávněný věřitel utratil v nalézacím a exekučním řízení, takže celková vymáhaná částka se může velmi snadno vyšplhat do násobků původního dluhu.

Co dělat, když je proti mně vedena exekuce?
Obecně platí, že základem je komunikovat s exekutorem resp. soudním vykonavatelem a pokusit se dlužnou částku co nejdříve splatit nebo se domluvit na podmínkách, které povedou ke splacení dluhu, například na splátkovém kalendáři.

Co dělat, abych nemusel řešit problémy s exekucí, i když se netýká přímo mě?
Problémy mohou nastat i v případě, kdy se dostanete do právního vztahu s osobou na kterou je exekuce vypsána. Jedná se například o případy, kdy poskytujete pronájem osobě s exekucí a dopady exekučního řízení se můžou dotknout i Vašeho bytu. Dále v případě, kdy pořizujete věc (třeba nemovitost), jejíž majitel je v exekučním řízení a není oprávněný s ní nakládat nebo pokud jako podnikatel poskytujete službu zákazníkovi, který Vám vinou exekuce nemůže zaplatit. V tomto případě je vhodné nechat si od dotyčné osoby doložit výpis z Centrální evidence exekucí (CEE), což je veřejný seznam exekucí, který provozuje Exekutorská komora České republiky, kam soudní exekutoři zapisují údaje o zahájených exekucích.

A co když exekuce ještě nezačala?
Exekuce nepřichází z čistého nebe, ale předchází jí nesplácený dluh. Kromě výpisu z CEE je tak vhodné doložit i výpis z registrů dlužníků, kde jsou evidovány dluhy, které mohou v exekuci vyústit. Všechny tyto informace lze snadno získat v rámci služby NejsemDlužník.cz. Více o službě naleznete na stránkách www.NejsemDluznik.cz.

Share this Post