Matyáš Mís/ Říjen 24, 2017/ Jednorázový kód

Kódy, ale i výpisy zaslané na základě uplatnění kódu do e-mailové schránky, jsou chráněny heslem. Unikátní heslo ke kódu, průvodnímu dopisu a dalším přílohám přijde prostřednictvím SMS na číslo mobilního telefonu, které klient uvedl v žádosti o vystavení kódů.

Heslo je složeno vždy ze šesti velkých písmen (tedy například: NCBRNX).

POZOR: nezaměňujte heslo se samotným kódem pro získání výpisu. Ten má formát:
ČTYŘIPÍSMENApomlčkaČTYŘIPÍSMENApomlčkaČTYŘIPÍSMENA (tedy například: QBHF-RCAX-EQOR).