Matyáš Mís/ Říjen 24, 2017/ Jednorázový kód

Obsah výpisu závisí na osobě žadatele:


Fyzická osoba

Výpis pro fyzickou osobu obsahuje výpis z Registru FO sdružení SOLUS, výpis z Centrální evidence exekucí a výpis z Insolvenčního rejstříku.

Podnikatel

Výpis pro podnikatele obsahuje výpis z Registru FO a Registru IČ sdružení SOLUS, výpis z Centrální evidence exekucí, výpis z Insolvenčního rejstříku, Výpis z Registru živnostenského podnikání a informaci, zda je podnikatel nespolehlivým plátcem DPH dle §106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Právnická osoba

Výpis pro právnickou osobu obsahuje výpis z Registru IČ sdružení SOLUS, výpis z Centrální evidence exekucí, výpis z Insolvenčního rejstříku, výpis z veřejných rejstříků (spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností) a informaci, zda je právnická osoba nespolehlivým plátcem DPH dle §106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.


Výpisy z jednotlivých registrů obsahují následující informace:


Registry SOLUS

V případě, že je nalezen záznam, pak obsahuje identifikaci osoby, na jejíž rodné číslo je veden záznam, dlužnou částku po splatnosti a identifikaci společnosti, která dlužnou částku eviduje (komu daná osoba dluží po splatnosti).

Centrální evidence exekucí (CEE)

V případě, že je nalezen záznam, pak obsahuje kód exekuce, typ exekučního záznamu, datum nařízení exekuce a identifikační údaje osoby vztažené k záznamu. Výpis z CEE neobsahuje detaily jednotlivých exekucí.

Insolvenční Rejstřík (IR)

V případě, že je nalezen záznam, pak obsahuje stav konkurzu a internetový odkaz na úplný detail daného řízení.

Výpis z Registru živnostenského podnikání (RŽP)/Výpis z veřejných rejstříků (VR)

Obsahuje aktuální výpis z RŽP nebo VR, které jsou evidovány na dané identifikační číslo.

Seznam nespolehlivých plátců DPH

Obsahuje informaci, zda je daný subjekt podle IČO veden Finanční správou jako nespolehlivý plátce DPH podle §106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.


 

Share this Post