Matyáš Mís/ Říjen 24, 2017/ Jednorázový kód

Díky službě NejsemDlužník.cz můžete získat výpis nejrozsáhlejšího souboru údajů týkajících se platební morálky a závazků po splatnosti – rychle, pohodlně a s ohledem na maximální bezpečnost osobních údajů. Výpis, doručený elektronicky e-mailem, obsahuje údaje o informacích ke konkrétní osobě (fyzické osobě, právnické osobě nebo fyzické osobě podnikající) obsažené v Negativních registrech SOLUS, v Centrální evidenci exekucí, v Insolvenčním rejstříku a pro právnické osoby a podnikatele navíc ve veřejných rejstřících (spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností), Živnostenském rejstříku a seznamu nespolehlivých plátců DPH.

Share this Post